صفحه شخصی مهدی غلامعلی

لحظاتی در ساحل دریای بی کران دانش حدیث....

نقش بلخ در نشر حدیث شیعهمجموع: ۱

بازدید: ۶۱۷۳

مقاله

نقش بلخ در نشر حدیث شیعه

ارسال شده در: 11 دی 1393 - 10:12 توسط مهدی غلامعلی

نویسنده
مهدی غلامعلی
نشریه
علوم حدیث شماره 64
سال نشر
1391
تعداد صفحات
26

چکیده مقاله منظقه بلخ از جمله مناطقی است که حدیث شیعه مدتی حیات خویش را در آن سپری کرده است. ولی پژوهشی مستقل در بازخوانی تلاش محدثان شیعه در این منطقه شکل نگرفته است. این منطقه بخشی از خراسان بزرگ قدیم بوده و اکنون شامل استان هایی در ازبکستان و افغانستان شود. حضور محدثان بلخی در این منطقه و بلخیان مهاجر به دیگر حوزه های حدیثی شیعه از یک سو و اقبال دانشیان شیعی به حضور در این مناطق سبب شد که حوزه حدیثی بلخ سامان یابد. در این این پژوهش، نام یکصد و یک راوی بلخی در متون روایی و رجالی شیعه، تا پایان سده پنجم هجری کشف شده که حدود پانزده نفر از ایشان نویسنده ده ها اثر روایی بوده اند. همچنین بسیاری از شاخص های یک حوزه حدیثی، نظیر برپایی جلسات حدیث، در بلخ دیده میشود. این پژوهش مقدمه ای است برای تحلیل ها و بررسی های دقیق حدیث شناسان و پژوهشگران عرصه تاریخ حدیث.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات