صفحه شخصی مهدی غلامعلی

لحظاتی در ساحل دریای بی کران دانش حدیث....

فرهنگ سازي نبوي در استوار سازي ایثار و شهادتمجموع: ۳

بازدید: ۳۷۳۶

مقاله

فرهنگ سازي نبوي در استوار سازي ایثار و شهادت

ارسال شده در: 06 بهمن 1393 - 14:14 توسط مهدی غلامعلی

نویسنده
مهدی غلامعلی
نشریه
همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت
سال نشر
1390
تعداد صفحات
32

چکیده مقاله جنگ و حرکت هاي نظامی همواره رخدادهایی خشونت بار بوده و هستند. بنا بر گزارش هاي تاریخی مردمان سرزمین حجاز به جنگ و غارت بسیار دلبسته بوده اند. پیامبر خدا در میان چنین جماعتی، فرهنگ جاهلی جنگ طلبی و همچنین شیوه هاي باطل جنگ افروزي و جنگجویی را از اساس تغییر داده و فرهنگی جدید در این عرصه بنیان نهادند. درپژوهش پیش رو یک بررسی تطبیقی بین« اندیشه ها و شیوه هاي جنگ پیش از اسلام » و« اندیشه ها و شیوه های جنگ های نبوی»، انجام شده است.حاصل این پژوهش به خوبی بیانگر آن است که رسول خدا با استوار نمودن فرهنگ صحیح در نبرد، فرهنگ غلط جاهلی در نبرد ها را زیر پا گذاشتند. آن حضرت در تمام عرصه هاي جنگ از انگیزه هاي نبرد تا پاسداشت خانواده هاي شهدا و حتی در دگرگونی واژگان فرهنگی زیبا را براي بشریت به ارمغان آورده اند. واژگان کلیدي : جنگ، جهاد، فرهنگ سازي، رسول خدا، جاهلیت.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات