صفحه شخصی دکتر مهدی غلامعلی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

رابطۀ باورهای اعتقادی و احادیث امامیه با تکیه بر فرقۀ واقفهمجموع: ۱

بازدید: ۷۸۲۵

مقاله

رابطۀ باورهای اعتقادی و احادیث امامیه با تکیه بر فرقۀ واقفه

ارسال شده در: 29 خرداد 1394 - 07:33 توسط مهدی غلامعلی

نویسنده
مهدی غلامعلی
نشریه
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی، شماره 7
سال نشر
1394

چکیده مقاله حضور چشم‌گیرِ راویان کج‌اندیش در اسناد متون معتبرِ روایی و اعتماد راویان و محدثان به ایشان، نشان از شیوه‌ای نظام‌مند در نقل روایات از راویان منحرف دارد که ضرورت کشف این نظام را مهم می‌نمایاند. «واقفه» در تاریخ کلام امامیه در میان گروه‌های انحرافی ـ پس از غالیان ـ بیشترین لطمه را به‌ اندیشۀ کلامی ‌شیعه وارد ساخته‌اند؛ اما روایتِ آنان برخلافِ غالیان، از گردونۀ روایات امامیه حذف نشده و بخش مهمی ‌از فقه امامیه، وام‌دار روایات واقفه است. این پژوهش با استمداد از شیوۀ کتاب‌خانه‌ای، نخست ویژگی‌های این فرقه را برشمرده و سپس با بررسی شیوۀ محدثان کهن، به این نظر رهنمون شده که متقدمان بین «علمیت راوی» و «اعتقادات» آن‌ها، قائل به تفکیک بوده و تنها روایاتی را که بیان‌گر «اعتقادات اختصاصی» فرقه بوده، منعکس نمی‌کردند. واژگان کلیدی باورهای اعتقادی، احادیث امامیه، روایات واقفه، ویژگی‌ها، تأثیر‌گذاری‌ها، واقفه.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

    نتیجه ای یافت نشد.

مقالات

آخرین اخبار

    نتیجه ای یافت نشد.