صفحه شخصی دکتر مهدی غلامعلی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

تضعیف راویانمجموع: ۰

بازدید: ۸۵۵

کتاب

تضعیف راویان

ارسال شده در: 18 فروردین 1400 - 07:33 توسط پایگاه

نویسنده
مهدی غلامعلی
ناشر
بنیاد پژوهشهای اسلامی
سال نشر
1399
تعداد صفحات
485

چکیده کتاب در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: آشنایی ما با شیوه‌های قدما در بررسی روایان کم یا بیش وجود دارد اما آنچه برای ما پوشیده است چرایی اعتماد یا بی اعتمادی رجالیان به یک راوی است، از دیرباز با تالیف کتابهای جرح و تعدیل در عصر حاضر با نگارش رساله هایی به صورت مستقل به واکاوی مبانی معیارهتای جرح و تعدیل پرداخته شده است اما در میان عالمان شیعی از دیر باز تا کنون این گونه پژوهش ها مورد بی مهری قرار گرفته است. مهم‌ترین هدف این پژوهش آن است که به چرایی‌های تضعیف و جرح قدما دست یابد. این دستیابی می‌تواند نوع نگرش ما را به دانش رجال موجود دگرگون کند؛ زیرا امروزه در ارزیابی راوی به صرف آنکه وی به نوعی در کتب متقدمان تضعیف شده است، به روایتش بی توجهی می‌شود حال آنکه در عصر متقدمان به روایات راویان به اصطلاح امروزی ضعیف عنایت و عمل می شده است. کتاب «تضعیف راویان؛بازخوانی مبانی و معیارهای عالمان رجالی در پنج قرن نخست هجری» در 6 بخش به موضوعات و مباحثی همچون مفاهیم و کلیات، مبانی جرح و تضعیف، معیارهای تضعیف در حوزه حدیث پژوهی، معیارهای تضعیف در حوزه منکران امامت، معیارهای تضعیف در حوزه منحرفان از امامت و معیارهای تضعیف در حوزه رفتار و ویژگیهای ظاهری راوی می پردازد.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات