صفحه شخصی دکتر مهدی غلامعلی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

کتاب «تضعیف راویان؛ بازخوانی مبانی و معیارهای عالمان رجالی» منتشر شدمجموع: ۰

بازدید: ۹۳۶

خبر

کتاب «تضعیف راویان؛ بازخوانی مبانی و معیارهای عالمان رجالی» منتشر شد

ارسال شده در: 18 فروردین 1400 - 07:23 توسط پایگاه

کتاب «تضعیف راویان؛ بازخوانی مبانی و معیارهای عالمان رجالی» منتشر شد

به گزارش آستان نیوز، مهدی غلامعلی نویسنده این اثر هدف از نگارش پژوهش حاضر را دستیابی به مبانی و معیارهای می داند که رجالیان پیشین در «جرح» و «تضعیف» راویان به آنها پایبند بودهاند و همچنین معتقد است امروزه کتاب های رجالی متعددی از 5 قرن نخست در اختیار ماست که مولفان آنها به جرح و تعدیل راویان اهتمام داشته‌اند که البته مشخص نیست آن ها بر اساس چه معیاری یک راوی را تضعیف می کردند و راوی دیگر مورد اعتماد آنان بود.

از آنجا که رجالیان کهن برای عملکرد خویش هیچ آیین نامه‌ای را در دیباچه آثارشان تدوین نکرده اند به ناچار تنها مطالعه آثار رجالی ایشان و بررسی های مفهوم شناسی و متن پژوهی می‌توان بخشی از مبانی و معیارهای ایشان را در جرح و تضعیف کشف کرد.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: آشنایی ما با شیوه‌های قدما در بررسی روایان کم یا بیش وجود دارد اما آنچه برای ما پوشیده است چرایی اعتماد یا بی اعتمادی رجالیان به یک راوی است، از دیرباز با تالیف کتابهای جرح و تعدیل در عصر حاضر با نگارش رساله هایی به صورت مستقل به واکاوی مبانی معیارهتای جرح و تعدیل پرداخته شده است اما در میان عالمان شیعی از دیر باز تا کنون این گونه پژوهش ها مورد بی مهری قرار گرفته است.

مهم‌ترین هدف این پژوهش آن است که به چرایی‌های تضعیف و جرح قدما دست یابد. این دستیابی می‌تواند نوع نگرش ما را به دانش رجال موجود دگرگون کند؛ زیرا امروزه در ارزیابی راوی به صرف آنکه وی به نوعی در کتب متقدمان تضعیف شده است، به روایتش بی توجهی می‌شود حال آنکه در عصر متقدمان به روایات راویان به اصطلاح امروزی ضعیف عنایت و عمل می شده است.

هر یک از این تضعیف‌ها تا چه اندازه در عدم پذیرش روایات تاثیر گذار است؟متقدمان در تعامل با احادیث راویان ضعیف چه ضوابطی را پی‌ریزی کرده بوده‌اند؟ و... از جمله سوالاتی است که در این کتاب به آن پاسخ داده شده است.

کتاب «تضعیف راویان؛بازخوانی مبانی و معیارهای عالمان رجالی در 5 قرن نخست هجری» در 6 بخش به موضوعات و مباحثی همچون مفاهیم و کلیت، مبانی جرح و تضعیف، معیارهای تضعیف در حوزه حدیث پژوهی، معیارهای تضعیف در حوزه منکران امامت، معیارهای تضعیف در حوزه منحرفان از امامت و معیارهای تضعیف در حوزه رفتار و ویژگیهای ظاهری راوی می پردازد.

این کتاب در قطع وزیری در 485 صفحه و شمارگان 200 نسخه منتشر و روانه بازار نشر شده است.

 

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات