صفحه شخصی مهدی غلامعلی

لحظاتی در ساحل دریای بی کران دانش حدیث....

مبانی و معیارهای جرح و تضعیف راویان نزد قدمای شیعهمجموع: ۳

بازدید: ۶۲۱۸

پایان نامه

مبانی و معیارهای جرح و تضعیف راویان نزد قدمای شیعه

ارسال شده در: 21 شهریور 1393 - 20:24 توسط مهدی غلامعلی

نویسنده
مهدی غلامعلی
استاد راهنما
محمدکاظم رحمان ستایش
استاد مشاور
سید محمد کاظم طباطبایی، اکبر ترابی
سال دفاع
1393

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات