صفحه شخصی دکتر مهدی غلامعلی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

روش شناسی منهاج البراعه قطب الدین راوندی و تاثیر آن بر شروح پسینمجموع: ۰

بازدید: ۸۸۲۵

پایان نامه

روش شناسی منهاج البراعه قطب الدین راوندی و تاثیر آن بر شروح پسین

ارسال شده در: 21 شهریور 1395 - 10:31 توسط مهدی غلامعلی

نویسنده
سید حمید موسوی
استاد راهنما
مهدی غلامعلی
استاد داور
محمد دولتی و مهدی مردانی (گلستانی)
سال دفاع
1395
دانشگاه/پژوهشگاه
قرآن و حدیث

چکیده پایان نامه از جمله مهم‌ترین شروح نهج البلاغه، «منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه» می‌باشد؛ این شرح، شرحی کهن نوشته شده به سال 556 هجری، مختصر و عربی از عالم شیعی قطب الدّین راوندی (متوفی 573 هـ.ق) ‌است. هدف از این پژوهش، بررسی، شناسایی و معرّفی روش شرح‌‌نگاری راوندی و نحوه‌‌ی تأثیرات شرح او، بر شروح پسین نهج البلاغه، بر اساس روش مطالعه‌‌ی کتابخانهای است. این پژوهش، بر اساس بررسی دو مؤلّفه‌‌ی «ساختار» و «محتوا» سامان یافته است. نمونه‌‌ی مؤلّفه‌های ساختارى این شرح، که فصل دوّم را به خود اختصاص داده، عبارت است از: شرح مزجی، ارائه نسخه اصیل نهج البلاغه با عنوان «الاصل»، شرح کلام با عنوان «بیانه» و یا «الشرح»، دستهبندی انفرادی و یا گروهی خطب، نامه ها و حکمتها، بخشبندی خطب و نامه های بلند به چند بخش کوچک‌تر، شرح کوتاه، ارائه بخشی از شرح در قالب پرسش و پاسخ و هم‌چنین نمونه‌‌‌ی مؤلّفه‌های محتوایی که فصل سوّم را، دربردارد شامل: بهره گیری از علم لغت در تبیین معنای واژگان، استفاده از دانش صرف و نحو و مباحث بلاغی، استفاده از آیات قرآن، شرح روایى، ذکر سبب ورود کلام امامیه، معرّفی برخی شخصیت ها، اماکن، بیان وجه تسمیه خطبه و پرداخت به علوم مختلف از جمله علوم قرآنی، کلام، تاریخ، فقه؛ در فصل پایانی به بررسی تأثیرگذاری شرح راوندی بر شروح پسین و گونه‌شناسی انعکاس این تأثیرات از جهات محتوایی، در قالب تأیید و ردّ نظرات راوندی از جمله؛ مباحث لغوی، نحوی، تاریخی، تحلیلی در چهار اثر پسین؛ یعنی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، مصباح السالکین ابن میثم، منهاج البراعه خویی و بهج الصباغه شوشتری، پرداخته می‌شود. نتیجه‌‌ی این پژوهش، معرّف روش‌‌مند بودن شرح راوندی، بر پایه‌‌ی شاخصه های شرحنگاری و تأثیر آن، از جهات سبک نگارش و مباحث محتوایی، بر شروح پسین است.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

    نتیجه ای یافت نشد.

مقالات

آخرین اخبار

    نتیجه ای یافت نشد.